Week van Burgerschap 2023:
22 t/m 26 mei

Week van Burgerschap

Over de term burgerschap zijn verschillende interpretaties. Want hoe bereiden we onze leerlingen zo goed mogelijk voor op hun plek in de maatschappij? Is dat met kennis over de rechtsstaat of met sociaal emotionele lessen? Of is burgerschap juist vooral doen, met een kinderraad, sponsorloop of een bezoek aan de Tweede Kamer? Met de Week van Burgerschap willen wij leerkrachten inspireren tijd te besteden aan burgerschap in de klas. Zo kunnen zij onderzoeken wat past bij hun school of klas. Elk jaar staat een ander thema centraal. Het thema voor 2023 is: Veilig (kinderrechten).

Thema: Veilig (kinderrechten)

Elk jaar in mei is het de Week van Burgerschap. Hiermee inspireren wij leerkrachten om tijd te besteden aan burgerschap in de klas. Elk jaar staat een ander thema centraal, in 2023 is het thema: Veilig (kinderrechten). Kinderen hebben het recht op veiligheid en om op te groeien in een veilige omgeving. Wanneer voel je je veilig of onveilig? Hoe ga je respectvol met elkaar om? De bouwsteen burgerschap die in het lespakket wordt behandeld is vrijheid en gelijkheid.

De onderstaande partijen bieden materiaal aan voor burgerschap

Open hier de lijst met alle aanbieders. 

Lesmateriaal voor de Week van Burgerschap

Elk jaar maakt de lesmethode Samsam een lespakket in het thema van Week van Burgerschap die los te bestellen is. Abonnees van Samsam ontvangen dit lespakket bij hun abonnement. Ook benieuwd naar een abonnement op Samsam? 

Een jaarabonnement is er al vanaf € 39,-.