Dit was de inspiratiedag van 2018. Volgend jaar wordt er weer een inspiratiedag georganiseerd.  Datum volgt nog. Op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief!

In aanloop van de Week van Burgerschap wordt op woensdag 16 mei een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor leerkrachten en geïnteresseerden, met verschillende workshops en sprekers.

Thema: van wijk naar wereld
Locatie: Museum Volkenkunde
Wanneer: 16 mei, om 12.30 uur

Workshops van:

  • Stichting Nederlands Debat Instituut
  • College voor de Rechten van de Mens
  • Nuffic
  • ProDemos
  • Samsam
  • Stichting School & Veiligheid
  • Wereldculturen

Locatie

Museum Volkenkunde
16 mei 2018

Programma

12.30 – 13.00: Inloop met lunch
13.00 – 13.30: Plenair programma
13.30 – 14.30: Debat
15 min pauze
14.45 – 15.45: Workshopronde 1 (Samsam, Nuffic, Nationaal Museum van Wereldculturen)
15 min pauze
16.00 – 17.00: Workshopronde 2 (ProDemos, College voor de rechten van de Mens, Stichting School & Veiligheid)
17.00 – 17.30: Netwerkborrel

De workshops:

Samsam in de klas

Met Samsam leren kinderen over verschillen én overeenkomsten van leeftijdsgenoten wereldwijd. Met burgerschap thema’s, als kinderrechten, cultuur, vrede & conflict, duurzaamheid en verdeling. Hoe kun je met Samsam burgerschap structureel in de klas inzetten? Je leert het in de workshop. Meer over Samsam in de klas.

ProDemos

Hoe behandel je het thema burgerschap op een leuke manier in de les? Speciaal voor groep 7 en 8 ontwikkelt ProDemos activerende werkvormen over democratie en politiek. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met tien activerende werkvormen die u direct kunnen gebruiken in de les. Daarnaast maakt u kennis met projecten als  Kinderverkiezingen, Democracity, en Ontdek het Binnenhof. In deze (gratis) projecten maken leerlingen op speelse manier kennis met de gemeenteraad of de Tweede Kamer en ervaren ze zelf hoe de democratie werkt. Aan het einde van de workshop krijgt iedere deelnemer een reader met werkvormen mee naar huis. Meer over ProDemos.

Museum Volkenkunde

Het Museum Volkenkunde is de gastlocatie van de inspiratiebijeenkomst op 16 mei. Zij organiseren een workshop over wereldculturen, met opdrachten waarbij u het museum voor moet induiken. Meer over Museum Volkenkunde.

Schooldebatteren

Stichting Nederlands Debat Instituut geeft debattrainingen in de klas en ontwikkelt lesmateriaal. Tijdens het plenair programma gaat u met collega’s in debat over de invulling van burgerschap. Meer over Stichting Nederlands Debat Instituut.

Nuffic

Burgerschapsonderwijs wordt op basisscholen al aangeboden. Sociale vaardigheden en normen en waarden van de Nederlandse cultuur en democratie horen daarbij. Maar wat bedoelen we eigenlijk met wereldburgerschap? Kan je daar ook wat mee in je les? En zo ja, hoe pak je dat dan aan? Ook hoor je wel eens over internationale of interculturele competenties. Is dat ook iets voor basisschoolleerlingen?  In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over wereldburgerschap en internationalisering en hoe je hier op school en in de klas aandacht aan kan besteden. Meer over Nuffic.

College voor de rechten van de mens

Het College voor de Rechten van de Mens zet zich in voor meer aandacht voor mensenrechten op school. Daarvoor heeft het een toolbox uitgewerkt waarmee scholen concreet aan de slag kunnen. Mensenrechten en burgerschap zijn nauw met elkaar verweven.  In deze workshop onderzoekt het College voor de Rechten van de Mens samen met u wat het verband tussen beiden is en hoe de toolbox Mensenrechten op School handvatten biedt om op de basisschool aan burgerschap vorm te geven. Meer over College voor de rechten van de Mens.

Stichting School & Veiligheid

Hand in hand: werken aan een sociaal, inclusief klimaat en burgerschap
Waartoe geef je les? Naast taal en rekenen, werk je ook aan gedrag en houding. Naast specifieke activiteiten, biedt juist de alledaagse omgang met elkaar tal van aanknopingspunten! Met elkaar vorm je een gemeenschap die lerend is voor de toekomstige samenleving. Waar sta je voor, hoe komt dit tot uiting en wat wil je de leerlingen meegeven voor hun toekomst? Waar is ruimte om te leren en waar liggen de grenzen? Door doelgericht te werken vanuit een heldere bedoeling, werk je aan burgerschapscompetenties. In deze workshop gaan we aan de slag met wat er nodig is om de ontmoetingen in de klas en rond de school te benutten voor vorming. Dat begint met een gesprek met elkaar als collega’s. Meer over Stichting School & Veiligheid.