Contact & Organisatie

De Week van Burgerschap is een initiatief van Samsam, onderdeel van Uitgeverij Young & Connected. Samsam is al 45 jaar hét magazine op het gebied van (wereld)burgerschap. Door deze week te organiseren, willen we scholen en leerkrachten inspireren tijd te besteden aan burgerschap. Aan de andere kant gaan we graag de dialoog aan: hoe moet burgerschap vormgegeven worden in het basisonderwijs?

Over Samsam

Met de lessen van Samsam groeit de algemene kennis over de wereld en leren uw leerlingen burgerschapsvaardigheden zoals: discussiëren, kritisch denken, zich inleven in een ander en het herkennen van in- en uitsluiting. De lessen sluiten aan bij de bouwstenen opgesteld door Curriculum.nu.

Een abonnement op Samsam bestaat uit tien lessen burgerschap op twee niveaus (groep 5/6 en 7/8), vijf keer per jaar het magazine en toegang tot de website.

Over Uitgeverij Young & Connected

Uitgeverij Young & Connected vindt het belangrijk om leerlingen (en leerkrachten) handvatten te bieden om op basis van betrouwbare bronnen een eigen mening te vormen en kritisch te kijken naar de wereld van morgen. Y&C biedt deze handvatten door bij onze journalistieke producten lesmateriaal te ontwikkelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Met Kidsweek in de KlasSamsam en 7Days bieden wij lesmethodes en -materialen voor Begrijpend Lezen, Nederlands, Burgerschap en Mediawijsheid.

Contact

Uitgeverij Young & Connected B.V.
Weesperplein 4
1018 XA Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 63 53 267

n.mebarki@yandc.nl