Lesmateriaal Week van Burgerschap – Krachtbronnen

Speciaal voor de Week van Burgerschap heeft Krachtbronnen een les bewerkt die gericht is op technologisch burgerschap met de koppeling naar gezondheid. De les is geschikt voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5).

Krachtbronnen is een flexibel inzetbaar lespakket voor de midden- en bovenbouw van de basisschool en het speciaal basisonderwijs. Burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn bij Krachtbronnen geïntegreerd in één methode.

Het lesmateriaal bestaat uit een les, een praatplaat en een handleiding voor de docent. Klik op de onderstaande afbeeldingen om het document te downloaden.

Week van Burgerschap 2022 in teken van technologie en gezondheid

Finn zit naast zorgrobot Phi

Van 16 t/m 20 mei is de Week van Burgerschap. Voor het onderwijs dé week om aandacht te besteden aan burgerschap in de klas. Het thema voor 2022 is: Technologisch Burgerschap. Daarbij leren kinderen wat de invloed is van technologische ontwikkelingen op henzelf en hun leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan smart home technologie, robots in de klas zodat zieke kinderen vanuit het ziekenhuis toch lessen mee kunnen volgen of bijvoorbeeld melkrobots die het melken overnemen van de boer.

Lespakket

Speciaal voor deze week biedt lesmethode Samsam een lespakket aan over technologie en gezondheid. Want juist in de gezondheidszorg gaan de ontwikkelingen razendsnel. In de nieuwe Samsam met het thema ‘Gezond’ komen kinderen aan het woord die vertellen over hun ervaringen met deze technologische ontwikkelingen en het effect ervan op henzelf en hun leefomgeving. Aan de hand van deze bijzondere verhalen leren we lezers de voordelen van technologische ontwikkeling, waarbij we in de les ook aandacht besteden aan de uitdagingen en eventueel ethische kwesties die erbij komen kijken. Denk hierbij aan kwesties als: Is het goed dat robots banen van mensen overnemen? Hebben bepaalde kinderen een voorsprong doordat ze meer toegang hebben tot technologie dan andere kinderen? Ze leren nadenken over wat ze daarin zelf belangrijk vinden. De bijbehorende lesopdrachten en filmpjes bieden de leerkrachten concrete handvatten om met deze thema’s aan de slag te gaan.

Het lespakket bestaat uit 30 tijdschriften, 1 set gesprekskaarten burgerschap van Samsam, een maand gratis toegang tot alle digitale lessen van Samsam en een maand gratis toegang tot alle digitale lessen van Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal. Het pakket is voor € 25 te bestellen via de website van Week van Burgerschap en de Samsam Shop.

Gratis extraatje

Bestelt u nu, dan krijgt u er gratis een mooi spel bij! Met Pixicade maak je eerst een tekening en daarna bouw je je eigen videogame. Voor kinderen van 6 – 12 jaar. Zolang de voorraad strekt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Dag van de Verpleging

Het pakket wordt geleverd vanaf 12 mei, een symbolische dag! Het is dan namelijk de Dag van de Verpleging en de verjaardag van Florence Nightingale, Brits verpleegkundige en grondlegger van de moderne verpleegkunde. Een mooi moment om met het lespakket aan de slag te gaan.

Over de Week van Burgerschap en Samsam

De Week van Burgerschap is een initiatief van kindertijdschrift Samsam. Het magazine is al 45 jaar een autoriteit op het gebied van (wereld)burgerschap in het onderwijs. In Samsam staan verhalen van kinderen van over de hele wereld over hun ervaringen met een maatschappelijk vraagstuk of thema. De redactie schrijft artikelen en maakt filmpjes over deze kinderen, zodat leeftijdsgenoten in Nederland zich met hen kunnen identificeren. Bij deze verhalen en filmpjes maakt de onderwijsredactie burgerschapslessen voor groep 5 t/m 8. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen van het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en de bouwstenen opgesteld door Curriculum.nu.

Logo Week van Burgerschap

Week van Burgerschap: thema ‘Het gezin’, cruciaal in coronatijd

Kinderen gaan in deze periode slechts de helft van de tijd naar school. Daardoor neemt de invloed van de thuissituatie toe. Dat maakt het thema van de Week van Burgerschap: ‘Het gezin’, uiterst actueel. Kwintessens speelt hier met deze les actief op in en helpt leerkrachten meer inzicht te geven in de thuissituatie van kinderen. Met een gratis les voor onder-, midden- en bovenbouw. Afgestemd op het thema van deze bijzondere week: ‘Het gezin’. De gratis burgerschapsles is een aanvulling op de Kwink-lessen voor sociaal-emotioneel leren.

Bekijk hier de lessen

‘Het gezin’: een cruciaal thema dat leerkrachten
helpt in coronatijd

Een van de doelen van burgerschapsonderwijs is: kinderen opvoeden
tot verantwoordelijke, zelfstandige burgers die op een succesvolle wijze kunnen
meedoen aan onze complexe samenleving. In die opvoeding spelen ouders uiteraard
een grote rol. Zeker nu de kinderen ook deels thuis onderwijs krijgen. Meer dan
ooit krijgen kinderen normen en waarden van thuis mee. Voor leerkrachten is het
belangrijk dat ze meer inzicht krijgen in de thuissituatie van kinderen, zodat
ze nóg beter kunnen aansluiten op hun vragen en behoeften. De speciaal
ontwikkelde lessen voor de Week voor Burgerschap maken dit mogelijk.

Doel van de lessen

Met deze lessen ontdekken kinderen dat er veel verschillende
gezinssituaties zijn. Ze kunnen die vergelijken met hun eigen situatie en
ontdekken dat die verschillen vaak de reden zijn voor andere opvattingen.
Hiervoor respect krijgen is een belangrijk leerdoel.

De speciale lessen van Kwink voor burgerschap en mensenrechten

De online lesmethode Kwink voor Burgerschap en Mensenrechten biedt gratis materiaal aan voor de Week van Burgerschap. Helemaal afgestemd op het thema ‘Het gezin’. De lessen sluiten aan bij de uitgangspunten en doelstellingen van de initiatiefnemers van deze speciale Week.

Het materiaal van Kwink is bedoeld voor onder-, midden- en
bovenbouw en maakt – als zelfstandige module – deel uit van een groter
lesprogramma over Burgerschap en Mensenrechten. De lessen bestaan uit
animaties, filmpjes en coöperatieve, interactieve werkvormen en zijn opgebouwd
volgens een bewezen succesvolle lesopbouw. Ze staan op de open website: www.kwinkvoorburgerschap-en-mensenrechten.nl.