jongen 16 jaar

Gezinsuitbreiding

Ik heb me zelden zozeer ‘burger’ gevoeld als de afgelopen weken tijdens de coronacrisis. De minister president en de Koning richtten zich direct tot ons, burgers, met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid. Wij burgers moeten ons verstandig gedragen. De regels serieus nemen en zorgdragen voor jezelf en elkaar. Geen handen schudden en afstand houden. Behalve.. als je een gezin bent. Dan mag je elkaar nog omhelzen, kussen en hand in hand over een dijk hollen.

Dat is fijn, want alleen is zo stil. Maar wat is een gezin? Of beter, wie is een gezin? Natuurlijk, het standaardplaatje is een papa, een mama en een of meer kinderen. En dat kunnen ook twee vrouwen of twee mannen zijn, met of zonder kinderen. Nederlanders zijn progressief immers. Al zal niet elke Nederlander daar meteen aan denken. Maar vorm je ook een gezin als je een LAT relatie hebt met elk een kind uit een eerdere relatie, of gescheiden bent maar elkaar nog wel veel als vrienden ziet? Of samenwoont met een vriend of vriendin waar je geen relatie mee hebt? Welke verbondenheid telt, om als ‘gezin’ of ‘thuis’ te gelden? En dan veiligheid; de overheid stelt dat we veiliger zijn voor besmetting als we thuis blijven. Maar het is duidelijk dat er kinderen en jongeren zijn die juist nu, door sociaal isolement, nog meer dan anders knel zitten, door kindermishandeling of seksueel misbruik. Thuis is niet altijd veilig.

In de klas zullen de meeste kinderen en jongeren bij het woord gezin aan een heteroseksueel stel met kinderen denken. Maar in elke klas zullen ook kinderen zitten met een andere thuissituatie. Denk aan kinderen met gescheiden ouders, lesbische of homoseksuele ouders, eenoudergezinnen, of alleenstaande vluchtelingenkinderen. Zij herkennen zich niet in het plaatje en voelen misschien dat ze de enige zijn bij wie het anders is. Niet zoals het hoort. ‘Thuis’ associëren de meeste kinderen gelukkig met knus, maar ook dat geldt niet voor iedereen. De Week van Burgerschap is een goede gelegenheid om het in de klas te hebben over de variatie die er bestaat in leefsituaties en gezinnen, verschillende opvattingen over opvoeding, en helaas, ook over de minder fijne dingen die achter een voordeur kunnen plaatsvinden – en wat je dan als kind kunt doen. Op www.seksuelevorming.nl kunnen leerkrachten hiervoor lesmaterialen vinden, voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

En ik pleit graag voor gezinsuitbreiding. Niet in de vorm van grotere gezinnen, of meer gezinnen, maar laten we een ruimere definitie nemen van het gezin, van mensen die verbonden met elkaar zijn. Zodat alle kinderen of jongeren in de klas zich erin kunnen herkennen en voelen dat ze erbij horen.

Marianne Cense, onderzoeker bij Rutgers, kenniscentrum seksualiteit

Een op de drie kinderen kan vakantieland niet op de kaart aanwijzen

Naar welk land ging jij vorig jaar op vakantie? Wat is de hoofdstad, welke taal spreken ze er en hoe zeg je ‘dankjewel’ in die taal? Kindertijdschriften Samsam en Kidsweek deden onderzoek naar vakantie in het buitenland onder 650 kinderen van 7 tot 13 jaar.


Van alle kinderen kan 1 op de 3 hun vakantieland niet aanwijzen op de kaart en 25% weet niet wat de hoofdstad was van het land waar ze naartoe zijn gegaan. Daarentegen wist 70% wel hoe ze ‘dankjewel’ in de lokale taal moesten zeggen.
Tussen het relaxen door, steken kinderen wel wat op van hun vakantie. Zo geeft 38% geeft aan iets over de cultuur te hebben geleerd (taal, geschiedenis en gewoonten en gebruiken) en passen ze zich aan de culturele tradities en gebruiken aan (42%).

Opvallend is dat Amerika op nummer 1 staat als het gaat om gedroomde vakantiebestemming: 17% van de kinderen zou hier naartoe willen. In 2018 ging slechts 3% naar dit droomland. Kinderen willen het Vrijheidsbeeld zien, shoppen in New York of naar Disney World. Voor kinderen is de belangrijkste reden om ergens naartoe te willen op vakantie: de natuur van het land (23%), op de voet gevolgd door ‘cultuur’ (18%). Slechts 8% kiest ‘het weer’ als reden.

‘Bereid je niet te veel voor en laat je verrassen.’
Psycholoog Ap Dijksterhuis, ook wel de geluksprofessor genoemd, zeg naar aanleiding van deze resultaten: ‘je verdiepen in een cultuur, taal en recente geschiedenis helpt je te begrijpen wat je ziet in een land. Je geniet het meest van je vakantie als je meegaat in de plaatselijke cultuur en je aanpast aan de gebruiken. Maar bereid je niet te veel voor en laat je ook verrassen.’ Dijksterhuis gelooft dat verre reizen je blik verruimen: ‘nieuwe landen ontdekken is goed tegen vooroordelen, ook al blijven voor toeristen de ‘echte’ problemen vaak buiten beeld.’

Week van Burgerschap
Kindertijdschriften Samsam en Kidsweek deden dit vakantie-onderzoek in het kader van de Week van Burgerschap van 20 t/m 24 mei met als thema ‘ontmoeting met de ander’. Speciaal voor deze week biedt Samsam over dit thema een lespakket aan dat bestaat uit een magazine en lesopdrachten. In het magazine staan verhalen van kinderen overal ter wereld die in hun dagelijks leven toeristen ontmoeten: van Rwanda tot Giethoorn. Wat leren ze van elkaar? Wat verbaast hen en wat vinden ze irritant? Met de lesopdrachten leren de leerlingen dat voor een waardevolle ontmoeting het belangrijk is om respect uit te stralen, je open te stellen voor de ander en naar elkaar te luisteren.

Bekijk het filmpje:

Week van Burgerschap 2019

In week 21 is de Week van Burgerschap. Het thema van deze week is ‘ontmoeting met de ander’.

Aan de slag met dit thema? Wij bieden een lespakket van Samsam aan. Dit pakket bestaat uit 30 magazines, de lesbrief en een digibordles.

Het pakket bestellen kan hier.

 

 

Week van Burgerschap

De Week van Burgerschap (21 t/m 25 mei 2018) wil het onderwijs inspireren tijd te besteden aan burgerschapsvorming in de klas. Het thema van 2018 is: ‘van wijk naar wereld’.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse leerlingen lager scoren op kennis over burgerschap, ten opzichte van landen als Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en België. Het is voor scholen sinds 2003 verplicht om tijd te besteden aan burgerschap. Het concept burgerschap is echter (nog) niet expliciet en de school staat vrij in de invulling.

De Week van Burgerschap wil graag de dialoog starten over hoe burgerschap wél structureel in het onderwijs moet worden ingevoerd. Daarbij wordt ook gekeken naar de huidige ontwikkelingen rondom Curriculum.nu en de voorgestelde wetswijziging van minister Slob.

Thema: van wijk naar wereld
Burgerschap in het onderwijs is onderverdeeld in drie pijlers: democratie, participatie en identiteit. Kinderen leren over hun eigen rechten, hoe ze zelf een verschil kunnen maken en onderzoeken hun rol in de samenleving. Dat begint klein: op school en in de wijk, maar kan groeien naar een bijdrage aan Nederland en de wereld. Met dit thema wordt onderzocht hoe die stap naar buiten gemaakt kan worden. Met andere woorden: hoe ontwikkelen leerlingen zich op school tot verantwoordelijke wereldburgers?

Inspiratiebijeenkomst op 16 mei
In aanloop van de Week van Burgerschap wordt op woensdagmiddag 16 mei, een gratis inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor leerkrachten en geïnteresseerden over burgerschapsvorming in de klas. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Museum Volkenkunde in Leiden.

Tijdens de bijeenkomst kunnen leerkrachten workshops volgen van Stichting Nederlands Debat Instituut, College voor de Rechten van de Mens, Nuffic, ProDemos, Samsam en Stichting School & Veiligheid. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: www.weekvanburgerschap.nl/inspiratiebijeenkomst.