Burgerschap: van wijk naar wereld

De Week van Burgerschap is een initiatief van Uitgeverij Young & Connected. Y&C vindt het belangrijk om leerlingen (en leerkrachten) handvatten te bieden om op basis van betrouwbare bronnen een eigen mening te vormen en kritisch te kijken naar de wereld van morgen.Y&C biedt deze handvatten door bij onze journalistieke producten lesmateriaal te ontwikkelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Met Kidsweek in de Klas, Samsam en 7Days bieden wij lesmethodes en -materialen voor Begrijpend Lezen, Nederlands, Burgerschap en Mediawijsheid.

Samsam is al 42 jaar hét magazine op het gebied van (wereld)burgerschap. Door deze week te organiseren, willen we scholen en leerkrachten inspireren tijd te besteden aan burgerschap. Aan de andere kant gaan we graag de dialoog aan: hoe moet burgerschap vormgegeven worden in het basisonderwijs?

Over SAMSAM
Met het tijdschrift, de website en de lesopdrachten van Samsam onderzoeken kinderen in de basisschoolleeftijd op school én thuis hun rol in de wereld. Basisschoolleerlingen leren over burgerschap en denken na over hoe zij hun rol als wereldburger willen invullen. Samsam behandelt mondiale vraagstukken door kinderen aan het woord te laten. De thema’s hangen altijd samen met: kinderrechten; milieu en duurzaamheid; verdeling (voedsel, water en rijkdom); religie en cultuur en vrede en conflict.

Met de drie pijlers van Samsam behandelt u burgerschap in de klas vanuit mondiaal perspectief.

  1. Kennis: artikelen op het leesniveau van groep 5 t/m 8
  2. Houding: lesopdrachten burgerschap.
  3. Handelingsperspectief: lesopdrachten burgerschap, bijvoorbeeld over conflictoplossingen, samenwerken, inlevingsvermogen, reflectie op eigen opvattingen, positieve communicatie, discriminatie en uitsluiting herkennen en reflectie op verschillen en overeenkomsten tussen mensen en culturen.