Samsam (PO)
Magazine met lesmateriaal over burgerschapthema’s. Kinderen leren over het leven van leeftijdsgenoten wereldwijd.
www.samsam.net

Stichting Nederlands Debat Instituut (PO + VO)
Debattraining in de klas. 
www.schooldebatteren.nl

Stichting School & Veiligheid (PO + VO + MBO)
Verschillende trainingen en lesmaterialen over sociale veiligheid in de klas.
www.schoolenveiligheid.nl

ProDemos (PO + VO + MBO)
Actief burgerschap: leer over de democratie en bezoek het Binnenhof in Den Haag.
www.prodemos.nl

Nuffic (PO)
Training wereldburgerschap in de klas.
www.nuffic.nl

eTwinning (PO)
De online community voor scholen in Europa. Bekijk het filmpje.
www.etwinning.net/

College voor de rechten van de Mens (PO + VO + MBO)
Mensenrechteneducatie aan de hand van de toolbox.
www.mensenrechten.nl

Wereldculturen (Tropenmuseum, Afrikamuseum, Museum Volkenkunde, Wereldmuseum) (PO + VO + MBO)
Elk museum heeft een programma voor het onderwijs, waarbij mens en cultuur centraal staat.
http://museumovermensen.nl

Terra Nova Minimaatschappij (PO + VO)
Spel en discussietool om lastige maatschappelijke thema’s naar de belevingswereld van kinderen en jongeren te brengen.
www.lisahu.nl/terra-nova

Move Your World (PO + VO)
Actief burgerschap: Move koppelt jongeren die minder voorsprong hebben dan hun leeftijdsgenoten aan studenten.
www.stichtingmove.nl/

 

Respect Education Foundation (PO + VO + MBO)
REF ontwikkelt lessen die concrete invulling geven aan sociale veiligheid, burgerschapsonderwijs, mentorlessen en verschillende kerndoelen.
www.lessonup.nl/respect

Krachtbronnen (PO)
Nieuwe, geïntegreerde methode sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing en burgerschap voor de basisschool.
www.krachtbronnen.nl

Rutgers (PO + VO+ MBO)
Kenniscentrum seksualiteit. Meerdere lespakketten voor seksuele voorlichting voor PO en VO.
www.rutgers.nl/po
www.rutgers.nl/vo

Supporter van Schoon (PO + VO)
Lesmateriaal over zwerfafval voorkomen en zwerfafval recyclen.
www.aandeslagmetafval.nl

Goedemorgen! (VO)
Lesmateriaal om naar aanleiding van de actualiteit en maatschappelijke thema’s dagelijks een goed gesprek te voeren met de klas.
www.goedemorgenopschool.nl

Mapping Slavery project (VO)
Ontdek sporen van slavernij in Nederland
http://edu.mappingslavery.nl

Dreamocracy (VO)
Real World Experts nemen leerlingen met hun eigen verhaal mee naar een dictatuur. Een uniek burgerschapsprogramma waarbij de waarde van democratie echt doordringt.
www.dreamocracy.nl