Error: Your upload path is not valid or does not exist: /home/weekvanb/public_html/wp-content/uploads Aanbieders - Week van Burgerschap

Aanbieders burgerschap

Bekijk hieronder de aanbieders voor lessen burgerschap

Samsam
Magazine met lesmateriaal over burgerschapthema’s. Kinderen leren over het leven van leeftijdsgenoten wereldwijd.
www.samsam.net

Stichting Nederlands Debat Instituut
Debattraining in de klas.
www.schooldebatteren.nl

Stichting School & Veiligheid 
Verschillende trainingen en lesmaterialen over sociale veiligheid in de klas.
www.schoolenveiligheid.nl

ProDemos 
Actief burgerschap: leer over de democratie en bezoek het Binnenhof in Den Haag.
www.prodemos.nl

Nuffic
Training wereldburgerschap in de klas.
www.nuffic.nl

eTwinning
De online community voor scholen in Europa. Bekijk het filmpje.
www.etwinning.net/

College voor de rechten van de Mens
Mensenrechteneducatie aan de hand van de toolbox.
www.mensenrechten.nl

Wereldculturen (Tropenmuseum, Afrikamuseum, Museum Volkenkunde, Wereldmuseum)
Elk museum heeft een programma voor het onderwijs, waarbij mens en cultuur centraal staat.
http://museumovermensen.nl

Terra Nova Minimaatschappij 
Spel en discussietool om lastige maatschappelijke thema’s naar de belevingswereld van kinderen en jongeren te brengen.
www.lisahu.nl/terra-nova

Move Your World
Jongeren komen vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor hun omgeving. Ze worden hierbij begeleidt door trainers vanuit move. 
www.moveyourworld.nl

Respect Education Foundation
REF ontwikkelt lessen die concrete invulling geven aan sociale veiligheid, burgerschapsonderwijs, mentorlessen en verschillende kerndoelen.
www.lessonup.nl/respect

Krachtbronnen
Geïntegreerd lespakket voor actief burgerschap, sociaal-emotionele ontwikkeling en levensbeschouwing voor groep 6, 7 en 8 van álle basisscholen.
www.krachtbronnen.nl

Rutgers
Kenniscentrum seksualiteit. Meerdere lespakketten voor seksuele voorlichting voor PO en VO.
www.rutgers.nl/po

Supporter van Schoon
Lesmateriaal over zwerfafval voorkomen en zwerfafval recyclen.
www.aandeslagmetafval.nl

Museum Catharijneconvent
Wie ben jij en wie ben ik? Leerlingen in groep 7 en 8 zijn bezig met identiteit: wie ben ik en hoe zien anderen mij? Door dit programma leren leerlingen op een andere manier naar beelden te kijken en krijgen daardoor inzicht in zichzelf en in overeenkomsten tussen verschillende culturen en geloven. https://www.catharijneconvent.nl/programmas-primair-onderwijs/wie-ben-jij-en-wie-ben-ik/

Kwintessens en het College voor de Rechten van de Mens
Leuke en praktische lessen burgerschap en mensenrechten: voor onder, midden-en bovenbouw gratis te downloaden
www.kwinkvoorburgerschap-en-mensenrechten.nl

De Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
www.devreedzameschool.nl

Welkom in Mijn Wijk
Ontmoetingsproject (digitaal en/of live) voor kinderen die opgroeien in dezelfde stad maar in verschillende werelden. In het levendige programma leren leerlingen ván en mét elkaar en ontwikkelen zo hun diversiteitscompetenties.
http://welkominmijnwijk.nl

7Days op School
Wekelijkse krant voor scholieren. Met het nieuws kunt u de samenleving (nationaal en internationaal) in de klas bespreken. Aan de hand van de actualiteit komen thema’s als democratie, identiteit en burgerparticipatie regelmatig aan bod.
www.sevendays.nl/opschool

WHY Magazine
Vakoverstijgend werken met levensbeschouwing, maatschappijleer en filosofie in één leerlingenmagazine!
whymagazine.nl

Respect Education Foundation
REF ontwikkelt lessen die concrete invulling geven aan sociale veiligheid, burgerschapsonderwijs, mentorlessen en verschillende kerndoelen.
www.lessonup.nl/respect

Rutgers
Kenniscentrum seksualiteit. Meerdere lespakketten voor seksuele voorlichting voor PO en VO.
www.rutgers.nl/vo

Supporter van Schoon
Lesmateriaal over zwerfafval voorkomen en zwerfafval recyclen.
www.aandeslagmetafval.nl

Goedemorgen!
Lesmateriaal om naar aanleiding van de actualiteit en maatschappelijke thema’s dagelijks een goed gesprek te voeren met de klas.
www.goedemorgenopschool.nl

Mapping Slavery project 
Ontdek sporen van slavernij in Nederland
http://edu.mappingslavery.nl

Dreamocracy
Real World Experts nemen leerlingen met hun eigen verhaal mee naar een dictatuur. Een uniek burgerschapsprogramma waarbij de waarde van democratie echt doordringt.
www.dreamocracy.nl

VRIEND & VIJAND
VRIEND&VIJAND is een project van Critical Mass dat gevoelige onderwerpen zoals (cyber)pesten, kansenongelijkheid, buitensluiten en discriminatie bespreekbaar maakt in de klas door middel van interactieve dilemma-games.
www.vriendenvijandindeklas.nl

Qompas
Qompas heeft voor schooljaar ’19/’20 een gratis aanbod van lessen burgerschap voor de onderbouw vmbo/h/v. De onderwerpen zijn: waarden en regels, kritisch denken, sociale media, vuurwerk, zwerfafval, de plastic soep en meer. Nog niet bekend met Qompas? Ga naar de website voor meer informatie en vraag een gratis proefaccount aan.
http://burgerschap.qompas.nl

Stichting Nederlands Debat Instituut
Debattraining in de klas. 
www.schooldebatteren.nl

Stichting School & Veiligheid
Verschillende trainingen en lesmaterialen over sociale veiligheid in de klas.
www.schoolenveiligheid.nl

ProDemos 
Actief burgerschap: leer over de democratie en bezoek het Binnenhof in Den Haag.
www.prodemos.nl

College voor de rechten van de Mens
Mensenrechteneducatie aan de hand van de toolbox.
www.mensenrechten.nl

Wereldculturen (Tropenmuseum, Afrikamuseum, Museum Volkenkunde, Wereldmuseum)
Elk museum heeft een programma voor het onderwijs, waarbij mens en cultuur centraal staat.
http://museumovermensen.nl

Terra Nova Minimaatschappij 
Spel en discussietool om lastige maatschappelijke thema’s naar de belevingswereld van kinderen en jongeren te brengen.
www.lisahu.nl/terra-nova

Move Your World
Actief burgerschap: Move koppelt jongeren die minder voorsprong hebben dan hun leeftijdsgenoten aan studenten.
www.stichtingmove.nl/

Globi-Trotter
Globi-Trotter is een toegankelijk bordspel waarmee leerlingen een reis rond de wereld maken. Terwijl ze over verschillende continenten bewegen komen ze interculturele dilemma’s tegen die ze op moeten lossen. Hoe gaan ze er bijvoorbeeld mee om als hun gastgezin in Mexico vol trots de jachtkast in huis presenteert? Of wat doen ze als, tijdens een meeloopdag in het Belgische onderwijs, iedereen opstaat voor de docent? De dilemma’s laten leerlingen zien wat voor situaties ze tegen kunnen komen en welke mogelijkheden er zijn om deze op te lossen. 
https://globi.nl/globitrotter/

VRIEND & VIJAND
VRIEND&VIJAND is een project van Critical Mass dat gevoelige onderwerpen zoals (cyber)pesten, kansenongelijkheid, buitensluiten en discriminatie bespreekbaar maakt in de klas door middel van interactieve dilemma-games.
www.vriendenvijandindeklas.nl

Bestel het lespakket

Op 14 mei 2020 verschijnt Samsam op scholen met het thema ‘Het Gezin’. Scholen met een abonnement op Samsam ontvangen dit lespakket in week 20. Geen abonnement, maar wel het lespakket in week 20 ontvangen? Het lespakket kost € 9,95 en is nu alvast te bestellen.