Aanbieders burgerschap

Bekijk hieronder de aanbieders voor lessen burgerschap

Samsam
Magazine met lesmateriaal over burgerschapthema’s. Kinderen leren over het leven van leeftijdsgenoten wereldwijd.
www.samsam.net

Stichting Nederlands Debat Instituut
Debattraining in de klas.
www.schooldebatteren.nl

Stichting School & Veiligheid 
Verschillende trainingen en lesmaterialen over sociale veiligheid in de klas.
www.schoolenveiligheid.nl

ProDemos 
ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ en biedt diverse educatieve programma’s en lesmateriaal aan voor basisschoolleerlingen. Zo kun je met jouw klas een bezoek brengen aan het provinciehuis of gemeentehuis of in de klas aan de slag met quizzen, spellen en filmpjes. Gebruik de keuzehulp van ProDemos om een geschikt programma te kiezen of bekijk het lesmateriaal op: 
www.prodemos.nl/voor-scholen

Nuffic
Training wereldburgerschap in de klas.
www.nuffic.nl

eTwinning
De online community voor scholen in Europa. Bekijk het filmpje.
www.etwinning.net/

College voor de rechten van de Mens
Mensenrechteneducatie aan de hand van de toolbox.
www.mensenrechten.nl

Wereldculturen (Tropenmuseum, Afrikamuseum, Museum Volkenkunde, Wereldmuseum)
Elk museum heeft een programma voor het onderwijs, waarbij mens en cultuur centraal staat.
http://museumovermensen.nl

Terra Nova Minimaatschappij 
Spel en discussietool om lastige maatschappelijke thema’s naar de belevingswereld van kinderen en jongeren te brengen.
www.lisahu.nl/terra-nova

Move Your World
Jongeren komen vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor hun omgeving. Ze worden hierbij begeleidt door trainers vanuit move. 
www.moveyourworld.nl

Respect Foundation
Ontwikkelt lessen die concrete invulling geven aan sociale veiligheid, burgerschapsonderwijs, mentorlessen en verschillende kerndoelen.
www.lessonup.nl/respect

Krachtbronnen
Geïntegreerd lespakket voor actief burgerschap, sociaal-emotionele ontwikkeling en levensbeschouwing voor groep 6, 7 en 8 van álle basisscholen.
www.krachtbronnen.nl

Rutgers
Kenniscentrum seksualiteit. Meerdere lespakketten voor seksuele voorlichting voor PO en VO.
www.rutgers.nl/po

Supporter van Schoon
Lesmateriaal over zwerfafval voorkomen en zwerfafval recyclen.
www.aandeslagmetafval.nl

Museum Catharijneconvent
Wie ben jij en wie ben ik? Leerlingen in groep 7 en 8 zijn bezig met identiteit: wie ben ik en hoe zien anderen mij? Door dit programma leren leerlingen op een andere manier naar beelden te kijken en krijgen daardoor inzicht in zichzelf en in overeenkomsten tussen verschillende culturen en geloven. https://www.catharijneconvent.nl/programmas-primair-onderwijs/wie-ben-jij-en-wie-ben-ik/

Kwintessens en het College voor de Rechten van de Mens
Leuke en praktische lessen burgerschap en mensenrechten: voor onder, midden-en bovenbouw gratis te downloaden
www.kwinkvoorburgerschap-en-mensenrechten.nl

De Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
www.devreedzameschool.nl

Welkom in Mijn Wijk
Ontmoetingsproject (digitaal en/of live) voor kinderen die opgroeien in dezelfde stad maar in verschillende werelden. In het levendige programma leren leerlingen ván en mét elkaar en ontwikkelen zo hun diversiteitscompetenties.
http://welkominmijnwijk.nl

Day for Change
Hoe laat je leerlingen aan de slag gaan met de SDG’s? Spelenderwijs 21-ste eeuwse vaardigheden ontwikkelen en al lerend een concrete bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling? Met Day for Change! Day for Change gelooft dat duurzame economische ontwikkeling, goed voor mens, dier en de planeet voorwaarde is voor een eerlijke wereld. Zonder armoede. Met gelijke kansen voor iedereen. Met onze educatieve activiteiten leren kinderen en jongeren over wereldburgerschap, duurzaam ondernemen en hun plaats in de wereld. 
www.dayforchange.nl 

Nederlandse Rode Kruis
Hulp aan mensen in nood, daar staat het Rode Kruis voor. Ook kinderen kunnen in (dreigende) nood anderen helpen, bijvoorbeeld door het verlenen van eerste hulp. Met het lesmateriaal HELP! EHBO-skills voor jou gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 zelfstandig aan de slag met EHBO-skills zoals gevaren herkennen, 112 bellen of een bloedneus stoppen. We stimuleren hiermee de hulpbereidheid en het zelfvertrouwen krijgt een boost als ze weten wat ze moeten doen bij een ongeval.
www.rodekruis.nl/ehbo-basisschool  

Kleur op school
Kleur op school is geschikt voor elke basisschool die aandacht wil besteden aan levensbeschouwing en sociaal-emotionele vaardigheden, aan samenleving en burgerschap.
www.kleuropschool.nl

ProDemos
ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ en heeft een ruim aanbod aan educatieve programma’s en lesmateriaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Breng met jouw klas de dag door in politiek Den Haag inclusief een kijkje in de Eerste en Tweede Kamer, ga langs bij het provinciehuis, gemeentehuis of de rechtbank of laat een van de gastdocenten een les verzorgen op school. Gebruik de keuzehulp van ProDemos om een geschikt programma te kiezen of bekijk het lesmateriaal op:
www.prodemos.nl/voor-scholen

WHY Magazine
Vakoverstijgend werken met levensbeschouwing, maatschappijleer en filosofie in één leerlingenmagazine!
whymagazine.nl

Respect Foundation
Ontwikkelt lessen die concrete invulling geven aan sociale veiligheid, burgerschapsonderwijs, mentorlessen en verschillende kerndoelen.
www.lessonup.nl/respect

Rutgers
Kenniscentrum seksualiteit. Meerdere lespakketten voor seksuele voorlichting voor PO en VO.
www.rutgers.nl/vo

Supporter van Schoon
Lesmateriaal over zwerfafval voorkomen en zwerfafval recyclen.
www.aandeslagmetafval.nl

Goedemorgen!
Lesmateriaal om naar aanleiding van de actualiteit en maatschappelijke thema’s dagelijks een goed gesprek te voeren met de klas.
www.goedemorgenopschool.nl

Mapping Slavery project 
Ontdek sporen van slavernij in Nederland
http://edu.mappingslavery.nl

Dreamocracy
Real World Experts nemen leerlingen met hun eigen verhaal mee naar een dictatuur. Een uniek burgerschapsprogramma waarbij de waarde van democratie echt doordringt.
www.dreamocracy.nl

VRIEND & VIJAND
VRIEND&VIJAND is een project van Critical Mass dat gevoelige onderwerpen zoals (cyber)pesten, kansenongelijkheid, buitensluiten en discriminatie bespreekbaar maakt in de klas door middel van interactieve dilemma-games.
www.vriendenvijandindeklas.nl

Qompas voor de klas

Qompas ontwikkelt kant-en-klare klassikale lessen voor burgerschap, geschikt voor het hele VO. Hierin komen allerlei onderwerpen terug, van sociale media en filterbubbels tot zwerfafval en de plastic soep. Met actieve werkvormen, filmpjes en stellingen gaan leerlingen aan de slag met burgerschapsthema’s. Nog niet bekend met Qompas? Ga naar de website voor meer informatie en vraag een gratis proefaccount aan! https://voordeklas.qompas.nl/ 

Digitale Scheurkalender Burgerschap
Maak grote thema’s als diversiteit, solidariteit, globalisering en vrijheid van meningsuiting bespreekbaar in de klas met de Digitale Scheurkalender Burgerschap. Kosteloze kant-en-klare lessen voor het digibord. Elk thema is gekoppeld aan een kunstwerk en historische feiten. Zo leer je jouw leerlingen met andere ogen kijken naar zichzelf, de ander en hun omgeving. Ga naar www.digitalescheurkalender.com en log in met het wachtwoord: burgerschap

Map out
Map out ontwikkelt leermateriaal voor burgerschap in het VO. Op www.mapout.nl staan gratis oefeningen en werkvormen. Voor komend schooljaar (2022 – 2023) komt er een leerboek voor het VMBO. Later komen er boeken voor anderen niveaus bij. Bij het ontwikkelen van leermateriaal is het uitgangspunt: ‘het nadenken over jezelf in de wereld en het inleven in de leefwereld van anderen’. Hoe jij in het leven staat, dat geef je door aan de maatschappij. 

Stichting Nederlands Debat Instituut
Debattraining in de klas. 
www.schooldebatteren.nl

Stichting School & Veiligheid
Verschillende trainingen en lesmaterialen over sociale veiligheid in de klas.
www.schoolenveiligheid.nl

ProDemos 

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ en heeft een ruim aanbod aan educatieve programma’s en lesmateriaal voor mbo-studenten. Breng met jouw klas de dag door in politiek Den Haag inclusief een kijkje in de Eerste en Tweede Kamer, ga langs bij het provinciehuis, gemeentehuis of de rechtbank of laat een van de gastdocenten een les verzorgen op school. Gebruik de keuzehulp van ProDemos om een geschikt programma te kiezen of bekijk het lesmateriaal op:
www.prodemos.nl/voor-scholen

College voor de rechten van de Mens
Mensenrechteneducatie aan de hand van de toolbox.
www.mensenrechten.nl

Wereldculturen (Tropenmuseum, Afrikamuseum, Museum Volkenkunde, Wereldmuseum)
Elk museum heeft een programma voor het onderwijs, waarbij mens en cultuur centraal staat.
http://museumovermensen.nl

Terra Nova Minimaatschappij 
Spel en discussietool om lastige maatschappelijke thema’s naar de belevingswereld van kinderen en jongeren te brengen.
www.lisahu.nl/terra-nova

Move Your World
Actief burgerschap: Move koppelt jongeren die minder voorsprong hebben dan hun leeftijdsgenoten aan studenten.
www.stichtingmove.nl/

Globi-Trotter
Globi-Trotter is een toegankelijk bordspel waarmee leerlingen een reis rond de wereld maken. Terwijl ze over verschillende continenten bewegen komen ze interculturele dilemma’s tegen die ze op moeten lossen. Hoe gaan ze er bijvoorbeeld mee om als hun gastgezin in Mexico vol trots de jachtkast in huis presenteert? Of wat doen ze als, tijdens een meeloopdag in het Belgische onderwijs, iedereen opstaat voor de docent? De dilemma’s laten leerlingen zien wat voor situaties ze tegen kunnen komen en welke mogelijkheden er zijn om deze op te lossen. 
https://globi.nl/globitrotter/

VRIEND & VIJAND
VRIEND&VIJAND is een project van Critical Mass dat gevoelige onderwerpen zoals (cyber)pesten, kansenongelijkheid, buitensluiten en discriminatie bespreekbaar maakt in de klas door middel van interactieve dilemma-games.
www.vriendenvijandindeklas.nl

Bestel het lespakket

Op 12 mei 2022 verschijnt Samsam op scholen met het thema ‘Gezond’. Scholen met een abonnement op Samsam ontvangen dit lespakket in week 20. Geen abonnement, maar wel het lespakket in week 20 ontvangen? Het lespakket kost € 25 en is nu alvast te bestellen